Финансов отчет на Пловдив Тех Парк АД за ІI-ро тримесечие на 2023 г.