Финансов отчет на Пловдив Тех Парк АД за І-во тримесечие на 2023 г.