Уведомление за дата на провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Пловдив Тех Парк“ АД

Уведомление за дата на провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Пловдив Тех Парк“ АД