Протокол от Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД, проведено на 30.06.2023г.