Протокол от Редовното годишно общо събрание на “Пловдив Тех Парк” АД, проведено на 30.06.2021г.