Протокол от Извънредното общо събрание на “Пловдив тех парк” АД, проведено на 29.09.2020г.