Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД на 30.06.2023г. и материали по дневния ред