Покана за свикване на Редовно Годишно ОСА на Пловдив Тех Парк АД