Нов Директор за връзка с инвеститорите на Пловдив Тех Парк АД

Във връзка със загубата на Огнян Гатев Дечев, изпълняващ длъжността Директор за връзка с инвеститорите (ДВИ), СД на Пловдив Тех Парк АД назначи Ангел Стоянов Механджийски за нов ДВИ.

За контакт с Директора за връзка с инвеститорите:

тел.: +359 882 933 245

e-mail: dvi.holdingkti@gmail.com