Годишен финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД за 2020 г.