Годишен финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД към 31.12.2021 г. в ESEF формат