Годишен финансов отчет на Пловдив Тех Парк АД за 2022 г. – ESEF