Вписан Прокурист на “Пловдив Тех Парк” АД

На 08.02.2023 г., с номер на вписване 20230208142956, ГЕОРГИ АТАНАСОВ АНДОНОВ беше вписан в Търговския регистър като Прокурист на “Пловдив Тех Парк” АД.