Вписана промяна в обстоятелствата на “Пловдив Тех Парк” АД

Вписана промяна в обстоятелствата на “Пловдив Тех Парк” АД

На 07.10.2020г. с номер на вписване 20201007135403 в Търговския регистър беше вписано намаляването на капитала на Пловдив Тех Парк АД от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 29.09.2020г. Със същия номер на вписване беше вписан в ТР и измененият устав на Пловдив Тех Парк АД.

Aktualno_PTP_08.10.2020

Ustav_PTP_29.09.2020

Vpisvane_Ustav_PTP_07.10.2020