История

Кои сме ние

Собственик на Технологичния парк е „Тех Парк Оптела” АД. Дружеството е създадено през 1980 г. като Държавна фирма „Оптични технологии“ и става основен производител в Източна Европа  на високотехнологични мощни  лазерни системи  за рязане на метали и други конструктивни материали. До 2012г. са произведени над 600 системи, реализирани главно в Източна Европа и  Близкия изток. Отделни системи са продадени във Великобритания, Франция, Италия и Израел, което говори за високо техническо ниво на продукцията.

През 1986 г. се усвоява производството  на съоръжения за пречистване на битови и индустриални отпадни води.

В периода 1991 – 1996 г., в резултат на политико-икономическите промени в Източна Европа  и свиването на пазарите, производството намалява.

През 1997 г.  Дружеството е приватизирано и  става публично акционерно дружество със 100% частен капитал под фирмата „ОПТЕЛА – Оптични технологии“АД, листвано на пода на БФБ-София АД. Новите собственици запазват профила на технология и производство и с правилно насочена политика на инвестиции, маркетинг и управление, успяват да стабилизират дружеството и да върнат част от изгубените пазари.

Възобновяват се дългогодишните контактите с Руската академия на науките в областта на лазерните технологии и производство на нови модерни, усъвършенствани системи. В резултат на това сътрудничество се усвояват и произвеждат системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, както и терапевтични лазери. В този период, съвместно с Руската академия на науките, в България започва да се провежда ежегодно „Конференция за лазери и лазерни технологии”, с участието на учени от БАН и цяла Европа. Създава се и „Лаборатория по лазерна безопасност“.

През 1998г.„ОПТЕЛА-Оптични технологии“ АД е сертифицирано по Стандарта за качество „ISO 9001”.

Като противодействие на глобалната икономическа криза след 2010 г., се започва диверсификация на производството и окрупняване, чрез вливане в “ОПТЕЛА- Оптични технологии “АД на няколко машиностроителни фирми. Увеличен е и капиталът на дружеството.

От 2015г. започва преориентиране на дейността на дружеството към новите ИТ технологии,високотехнологични услуги, електронна търговия и т.н.

За да се утвърдят новите направления и за да се намерят партньори в тяхното развитие, през 2016г. Дружеството се преименува в „Тех парк Оптела” АД. В предмета на дейност на „Тех парк Оптела” АД са включени дейностите по високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор и т.н.

Нашите партньори