European Innovation Platform in India

В рамките на програмата European Innovation Platform in India, представителите на Тех парк Оптела АД презентираха иновативните проекти на КТИ АД:
TripXV, Finetika, BNIG, които предизвикаха силен интерес сред участниците и приноса им за изграждане на ИТ мост между Европа и Индия.