EU-India Innovation Partnership Network

Тех парк Оптела АД беше сред участниците днес в третото работно събитие по програма EU-India Innovation Partnership Network.