Честване на Деня на народните будители

Да си будител не е въпрос само на желание, а на призвание. Будителите са личности, които създават нещо стойностно и значимо, в полза на българското общество.
Нека да има все повече съвременни будители, които да дават добрия пример и да пробуждат стремежа на всеки един от нас към активност и вяра в доброто.

Честит празник, българи!

Всяка година на 1 ноември се питаме, кои са народните будители?

Нека не забравяме имената и делата на:
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, Петър Берон, Христо Ботев, Димитър и Константин Миладинови, Добри Чинтулов, Васил Левски, Любен Каравелов, Добри Войников, Неофит Рилски, и много други достойни българи.