ПРОГРАМА – МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И Е-ЛИДЕРСТВО”