Представяне на новият проект Пловдив Тех Парк АД

Изпълнителните директори на Тех парк Оптела АД, гр. Пловдив – Венелин Йорданов и Васка Стоянова, бяха приети от Н. Пр. г-жа Елеонора Димитрова и СТИВ Индия – г-н Илия Деков. На срещата беше представен новият проект Пловдив Тех Парк АД, който ще стартира от януари 2020г., както и всички проекти на Технологичния парк за иновации и образование с Р Индия.
Както винаги, Н. Пр. посланик Димитрова се ангажира да съдейства и помага за развитието на тези дългосрочни проекти.
Изказваме благодарност на посолството на Р България в Индия за подкрепата.