Подписване на меморандуми за сътрудничество

Днес бяха подписани поредните меморандуми за сътрудничество, ИТ обучение и курсове, с два индийски технологични паркове – IIM Calcutta Innovation Park, Kolkata, India, и Indigram Labs Foundation, India, в присъствието на Tania Friederichs, EU Delegation to India.