Блог лазерна техника и технологии

http://portal-lazery.com

Лазерна техника и лазерни технологии

Днес лазерната техника и лазерните технологии са едни от най – модерните, най –бързо развиващите се и най перспективните клонове на науката и техниката. Размерите на лазерните системи варират с много голям обхват- от големите химически лазери, монтирани на самолети Боинг 747 с възможност да унищожат боен заряд, носещ биологични или химични агенти, на разстояние 100 km, до микролазерите с формата на диск с диаметър само няколко микрона. Особено голямо бъдеще има лазерното рязане на метали и неметали в машиностроенето.

В тази връзка „ Оптела  " АД има удоволствието да Ви представи новосъздадената Блог зона към сайта на дружеството. Блог лазерна техника и лазерни технологии / ЛТЛТ/ ще бъде място за разговори и дискусии относно всичко, свързано с приложението на лазерите както в машиностроенето, така и в медицината. Може да се коментира всичко – от приложни идеи до индустриални тенденции и новини, горещи теми и актуални събития.

Комуникацията с Вас – читатели и контрагенти, ще бъде в поставяне също на актуални въпроси и търсене на Вашите мнения чрез коментариите по темите, като ще се предоставя възможност на регистрирани потребители да оставят мнения и препоръки в блог зоната. Основните резултати, които ще целим да постигнем, са в сферата на по солидно обезпечаване с информация на нашите контрагенти, на всички интересуващи се от това какво се случва в машиностроителния бранш и приложението в медицината. С настоящата блог зона искаме да демонстрираме нашата ангажираност с желанията проблемите и изискванията на контактуващите с нас. Да дадем ясна представа, че дружеството полага значителни усилия за насочване на голяма част от дейността чрез Интернет, като предлага съвременни решения за предоставяне на продукти, услуги и информация.

Държим да подчертаем, че свързаните с „ ОПТЕЛА  " АД материали ще се подготвят като публикации, актуални мнения, статии, интервюта, свързани с дейността на фирмата, новости и развитие на машиностроителния бранш, като екипът ще стреми към ритъм на подновяване, предлагащ най – актуалната информация и теми, свързани с дейността ни.

 

"Портал-Лазери” е дигитален мост за общуване между лазерните общности от Русия, България и други страни. Началото на това общуване е поставено преди тридесет години от ИПЛИТ към РАН – гр. Шатура, Русия и “Оптела – Оптични технологии” АД, гр. Пловдив, България. Преди 15 години възникна и Институт “Сатура” АД, като българско-руско смесено акционерно дружество, базирано в Пловдив. През изминалите години бяха проведени много срещи между лазерни специалисти от Русия и България, осъществяваше се научно-технически обмен, провеждаха се съвместни разработки в сферата на лазерните технологии, организираха се съвместни конферентни мероприятия. Под патронажа на акдемик Велехов и председателството на академик Панченко и академик Съботинов, през 2003, 2006 и 2009 година бяха проведени в България съвместно организирани Международни лазерни конференции. Със сайт "Портал-лазери" и активностите във Фейсбук и Гугъл плюс, са създават възможности на лазерните специалисти да общуват в Интернет и социалните мрежи, където и да се намират по света. Този “Портал-Лазери” дава възможност за “дигитален мост” на видео обмен между лазерните общности при провеждане на научни Конференции, Семинари и Симпозиуми. Неприсъственото участие на много специалисти ще подобри информираността, сътрудничеството, както и ефективността на резултатите от прилагането на лазерните и информационните технологии.