Автотенекеджийски и автобояджийски услуги

За повече информация виж:  tinpaint.optela.com


     Автосервиз Оптела разполага с обособен и напълно оборудван участък със стендове за разпъване на тежкокатастрофирали автомобили, заваръчна техника, оборудване за дозиране и смесване на автобои и камера за боядисване, което позволява цялостното възстановяване на катастрофирали автомобили и подготовка и извършване на цялостно или частично боядисване.

     Автосервиз Оптела е доверен сервиз на осем застрахователни компании.