Поддръжка на СО2 лазерни системи

За повече информация виж: jobshop.optela.com


Поддръжка, ремонт и рециклиране на лазерни технологични комплекси от серията Хебър, производство на ОПТЕЛА. Обучение на експлоатационен персонал.

Дружеството ремонтира и рециклира лазерни комплекси от серията "Хебър", производство на "ОПТЕЛА", обезпечава резервни части за тях.

Дружеството провежда обучение на технолози и оператори за лазерните технологични комплекси, производство на "ОПТЕЛА".

ТЕХНИЧЕСКИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологичните лазерни комплекси от серията „Хебър" са CNC машини от портален тип за прецизно рязане, заваряване, повърхностно закаляване на различни материали. Оборудвани са със СО2 лазер „Хебър – 1А" с максимална изходна мощност 1300 W при непрекъснат режим на генерации.

  Работната зона на машината е :
       
  Х = 1200 / 1500 / mm У = 2000 / 2500 / / 3000 / mm Z = 100 / 600 / mm

 

Лазерните системи "Хебър" гарантират бърза и качествена обработка, с възможности за лесна смяна на детайлите и вида на обработвания материал. Лазерите от серията "Хебър" са напълно подходящи за малки и средни по размер производствени предприятия. Компютърният разкрой позволява максимално използване на площта на материала и гарантира постигането на максимални икономии.

  • Обработка на широка гама материали – метали и неметали.
  • Рязане, заваряване, гравиране.
  • Безконтактна обработка само в необходимата зона, без никакви странични ефекти или повреди на материала.
  • Прецизни и лесни за управление процеси.

Област на приложение

Лазерно рязане: рязане по сложен контур на листов материал /метали и неметали/.

 

                                                               

Материал
Макс. 
дебелина, mm
 
Материал
Макс. 
дебелина, mm

Черна стомана

10

Фаянсови плочки

6

Неръждаема стомана

8

Кожа многопластова

30

Al, Cu и сплавите им

3

Текстолит

15

Дърво

30

Mекалекс

6

Органично стъкло

40

 

 

 

Лазерно заваряване: на нисковъглеродна стомана, неръждаема стомана и комбинации от двата типа. Якостта и еластичността на заваръчния шев са напълно съпоставими с тези на основния материал. Заваръчният шев е тесен, без шупли, пукнатини или други деформации.