Тестване за безопасност на лазерни съоръжения

За повече информация виж: saturaad.com

 

Нашата лаборатория за лазерна безопасност извършва тестване на различни лазери и лазерни съоръжения за съответствие със стандартите за лазерна безопасност и по-специално със стандарт IEC/EN 60825, валиден на територията на Европейския съюз и на територията на Руската федерация.

Измервани параметри
· дължина на вълната на лазерното излъчване
· мощност на лазерното лъчение
· енергия на лазерното лъчение
· плътност на мощността
· плътност на енергията
· диаметър на лазерния лъч
· разходимост на лазерния лъч

Определяне на стандартизационни характеристики

1. Определяне на класа на потенциална опасност на лазери и лазерни съоръжения за класове 1, 1М, 2, 2М, 3А, 3R и 4, съгласно класификацията на стандарта IEC/EN 60825 - "Безопасност на лазерни съоръжения"
2. Определяне на достижимите граници на емисия (ДГЕ)
3. Определяне на лазерно опасната зона (номинална зона на опасност)
4. Определяне на минималното безопасно разстояние
5. Съответствие с максимално допустимото облъчване

По резултатите от теста се издава официален протокол / заключение.
За контакти и въпроси:
„Сатура” АД
ул."Вълко Шопов" 14
4023 Пловдив

e-mail: satura.optela@gmail.com
Владимир Рибаров – 0882 933 428
Володя Янев – 0882 933 431