Ивент център „Махатма Ганди“

Ивент център Махатма Ганди в Пловдив Тех Парк АД, е подходящ за провеждане на събития, конференции, презентации, обучения, срещи и др.
За информация: 0882 933540
e-mail: office.optela@gmail.com