Промяна на фирмата от Оптела АД на Хайтек парк Оптела АД, нов предмет на дейност и нов Устав

На 07.07.2016г. с номер на вписване 20160707152550 в Търговския регистър е вписана промяната на фирмата на дружеството от Оптела АД на Хайтек парк Оптела АД. Със същия номер на вписване е вписан и новият предмет на дейност на дружеството: Високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния

Read More...

Решение на Съвета на директорите

С решение на Съвета на директорите на “ОПТЕЛА” АД, взето на заседание на 09.05.2016г., се насрочва Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2016г. от 13:00ч. в седалището на Дружеството в гр.Пловдив , ул. „Вълко Шопов” № 14.

Read More...

Нейчо Петров Нейчев беше вписан като представител на КТИ АД

Днес, 23.07.2015г., с номер на вписване 20150723102054 Нейчо Петров Нейчев беше вписан като представител по чл.234 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД – ю.л. Изпълнителен член на СД на Оптела АД. Дружеството ще се представлява пред трети лица от Петър Нейчев Нейчев, Петър Георгиев Стайков и Нейчо Петров Нейчев – ЗАЕДНО И

Read More...