Уведомление: Вписана покана за ИОСА на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД на 02.03.2020г.