Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на „Пловдив Тех Парк“ АД