ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД ЗА III-TO ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

Декларация по чл.100 – ТУК Форма 2 – ТУК Декларация по чл.100 – ТУК Информация съгласно Приложение №9 от Наредба 2 на КФН – ТУК Пояснителни бележки – ТУК

Read More...

ПРОМЯНА В ЛИЦАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД

На 10.10.2019г. с номер на свисване 20191010142338 в Търговския регистър Петър Георгиев Стайков беше заличен като представител по чл.234, ал. 1 от Търговския закон за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и представляващ Тех парк Оптела АД, ЕИК 825397012

Read More...

Обръщение на Мария Габриел – Европейски комисар за цифровата икономика и общество по повод откриването на Първата международната научна конференция “Изкуствен интелект и електронно лидерство”

Уважаеми организатори, Уважаеми участници в международната научна конференция “Изкуствен интелект и електронно лидерство”, Дами и господа, Поздравявам техпарк “Оптела”, които с подкрепата на ИТ хъб Махатма Ганди и Института по информатика и иновативни технологии организират днешното събитие. Въпросът за изкуствения интелект стои все по-високо в европейския дневен ред и аз се радвам, че той е

Read More...