Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г.

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г. в гр.Пловдив, р-н Тракия, ул. “Вълко Шопов” 14 Файлът можете да изтеглите от ТУК.

Read More...