Написано от admin on октомври 4, 2018 in Информация за инвеститорите
На 03.10.2018 г. с номер на вписване 20181003112036 Неделчо Богоев Питропски беше заличен като представител по чл. 234, ал. 1 от ТЗ за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД като ю.л. член на СД и ю.л. Изпълнителен директор на Тех парк Оптела АД. Със същия номер на вписване Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев бяха вписани като представители по чл. 234, ал. 1 от ТЗ за изпълнение на задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД като ю.л. член на СД и ю.л. Изпълнителен директор на Тех парк Оптела АД.
Тех парк Оптела АД ще се представлява пред трети лица от представителите на Корпорация за технологии и иновации АД Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Венелин Красимиров Йорданов и Петър Георгиев Стайков – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.
Съдържанието може да изтеглите от тук.
Оставете коментар