На 16.09.2019г. с номер на вписване 20190916131115 в Търговския регистър Неделчо Богоев Питроски беше заличен като прокурист на Тех парк Оптела АД и прокурата, като цяло.

ТЕХ Парк Оптела

Промяна в представителството на „Тех парк Оптела“ АД

На 29.07.2019г. с номер на вписване 20190729104737 в Търговския регистър Боян Рашков Сугарев, Христо Панчев Смоленов И Индийски институт по хардуерни технологии – България ЕООД бяха заличени като членове на Съвета на директорите на Тех парк Оптела АД. Със същия номер на вписване Десислава Николова Чергарова беше вписана като член на Съвета на директорите на

Read More...