инж. Петър Стайков

Председател на Съвета на Директорите и ИД

Дългогодишен директор на ЗЗУ Пловдив и „Тех парк Оптела“ АД. Водещ конструктор и проектант на електроника и ЕИМ.

GSM:+359 882 933 450
E-mail:staykov.optela@gmail.com
Инж. Стефан Гълъбов

Член на Съвета на Директорите

Член на СД на две публични дружества.  Участвал в разработката на проекти по европейските програми. Един от  създателите на клъстер „Лазери и оптика”.

GSM:+359 882 933 440
E-mail:saedinenie.galabov@gmail.com
Неделчо Питропски

Член на Съвета на Директорите

От 2015г. е член на Съвета на Директорите. От 2017г.  е Изпълнителен Директор на „Тех Парк Оптела“ АД.

GSM:+359 882 933 526
E-mail:pitropski.optela@gmail.com
Боян Сугарев

Член на Съвета на Директорите

От 2016г. е Член на Съвета на Директорите. Има дългогодишен опит в застраховането и финансовите услуги.

GSM: +359 882 933 413
E-mail:sougarev.optela@gmail.com
Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Член на Съвета на Директорите

Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.

GSM:+359 882 933 405
E-mail:saedinenie.konarev@gmail.com
Васка Стоянова

Член на Съвета на Директорите

Експерт в областта на международните банкови разплащания и външно-търговската дейност. Преминала обучения в Англия и Холандия по програма „Ефективният Мениджър“. Преводач на обществено-политическа и икономическа литература от английски език. Директор „Обучение и развитие“ в „Тех парк Оптела“АД. Управител на ЧПК „Омега“ ЕООД, преподавател по Бизнес администрация.

GSM:+359 882 933 561 
E-mail:stoyanova.edu@gmail.com
Доц. д-р Христо Смоленов

Член на Съвета на Директорите

Работил в Института по философия и в Института по математика на БАН.  Автор на пет книги. Учен и журналист.

GSM:+359 877 572 170
E-mail: smolenov@abv.bg
Венелин Йорданов

Изпълнителен Директор

Магистър  по икономика и  право.   Член на СИБ, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Тех парк Оптела“ АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в  издаването на  няколко книги в областта на финансите.

GSM:+359 882 933 540
E-mail:yordanov.efinance@gmail.com