Отдаване площи под наем

Тех парк Оптела предлага площи под наем.

Условията, площите, цените са по договаряне.

Предлагат се площи в следните сгради:

Корпус 5А  –   Обучение по ИТ – курсове и по програми  на МОН;

Корпуси 8А и  11 – Офисна и производствена площ.