Ръководството на „Тех парк Оптела“ АД отчете настъпването на Четвъртата индустриална революция и нуждата от дигитална трансформация на бизнеса, която е свързана, от една страна, с технологиите и тяхната достъпност, а от друга страна, с нагласите на хората. Това, че дадена технология е налице, не означава, че има хора, които са готови да я ползват изобщо, а още по-малко – хора, които са готови да я ползват активно. Затова на територията нв Тех парк „Оптела“ след петгодишна съвместна работа на служители, специалисти и консултанти се създаде уникален за България „Образователен комплекс по информатика и електронно лидерство“ с идеята  да се обучат хората как да използват технологиите за тяхно улеснение и удобство. И не само! Дигиталната трансформация на бизнеса налага промяна в поведението на всички служители  в тази посока. Дигитализацията на бизнеса не е задача само на ИТ специалистите. За да бъде проведена успешно една такава трансформация, поведението на всеки служител трябва да се адаптира към новите реалности – този процес, разбира се, трябва да бъде направляван от мениджмънта, т.е. от електронните лидери, които трябва да бъдат обучени за висок професионализъм и отлична компетентност.

Овладяването  на тази технологична вълна може да ни осигури нова и успешна ниша в иновационните решения, с които да преодолеем и негативите от деиндустриализацията през последния четвърт век. С реализирането на иновациите в образователния процес се увеличават и нашите шансове за лидерски позиции в съвременния технологичен свят, както и възможностите за едно настъпателно устойчиво развитие за повишаване на жизнения стандарт.

С реализирането на иновациите в образователния процес се увеличават и шансовете за лидерски позиции в съвременния технологичен свят, както и възможностите за едно настъпателно устойчиво развитие за повишаване на жизнения стандарт.

„Тех парк Оптела“ АД разполага с необходимата материална база, информационни ресурси и човешки ресурси (квалифицирани собствени специалисти и привлечени висококвалифицирани експерти) за да бъде в състояние да организира и предостави високо качествени образователни услуги, в интерес на придобиването и развитието на квалификацията на специалисти с образование в областта на информационните науки, както и за развитие на научно-изследователска и приложна дейност в областта на информатиката и компютърните науки.