Технологичен център Job Shop Optela е специализиран в проектирането и изработването на изделия от листов метал, пластмаса и други неметални плоскости. Наличното техническо оборудване на практика позволява провеждането на всички технологични операции, необходими за обработка на листов материал, тръбни и други профили – до получаването на готовия продукт – детайли, заваръчни и други конструкции.

 Разполагаме с екип от висококвалифицирани инженери, проектанти и технически специалисти, чиято функция е да реализират идеите на нашите клиенти бързо, икономично и ефективно. Проектирането се базира върху чертежи, предоставени от клиентите във формат AutoCad или CorelDraw. Възможно е изпълнение на поръчка по скица, предоставена от клиента, на която са обозначени  необходимите размери.

Приемаме поръчки за лазерно гравиране и надписване на инструменти – свредла, различни типове фрези и други – със и без покритие. Могат да се надписват детайли от всички типове стомани и чугун, както и от оксидиран алуминий (или неговите сплави): идентификационни табели на изделия – машини, цистерни и други, инвентаризационни табели на дълготрайни материални активи, скали на металообработващи машини.

За повече информация, посетете:

www.jobshop.optela.com