Лабораторен комплекс ОПТЕЛА

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на Технологичния парк, позволяващ ефективното подпомагане на базираните в него фирми, а и извършване на услуги и на външни потребители. За сега се планира в състава на комплекса да функционират следните пет  лаборатории:

  • Лаборатория по Лазерна безопасност. Извършва  контролни и сертификационни изпитания по лазерна безопасност на всички видове лазерни източници и устройства, съдържащи лазерни източници; обучение на експлоатационен персонал на лазерни машини и апаратура; търговия с предпазни средства и устройства за лазерна безопасност.
  • Лаборатория по Информационни технологии
  • Лаборатория по Роботика
  • Лаборатория по Иконометрия
  • Лаборатория по аудио визуална интелигентност (ЛАВИ)