Протокол от Редовното годишно общо събрание на „Тех парк Оптела“ АД, проведено на 28.06.2019г.