Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на “Тех парк Оптела” АД, проведено на 23.12.2019г.