Промяна в НС на „Оптела-лазерни технологии“ АД

С тази промяна е освободен  Пламен Иванов Петков, а Петър Нейчев Нейчев е вписан като ф.л. представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ  СЪЕДИНЕНИЕ АД в качеството му на член на Надзорния съвет на ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД.