Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД