Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД

На заседание на СД на “Пловдив Тех Парк” АД, проведено на 24.01.2020 г. се взе решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе 02.03.2020 г. от 11:00 часа в гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” №14.

1_Pokana_IOSA_PTP_2020

2_Protokol_SD_PTP_IOSA_2020

3_Materiali_IOSA_PTP_2020

4_Pravila_vot_Paln_PTP_IOSA_2020

5_Primerno_palnomoshtno_IOSA_PTP_FL

6_Primerno_palnomoshtno_IOSA_PTP_UL