Петър Наньов Троплев беше заличен в ТР

На 09.06.2014г. Петър Наньов Троплев беше заличен в Търговския регистър като представител на Корпорация за технологии и иновации АД – ю.л. Изпълнителен член на СД и представляващ Оптела АД. Като представляващи Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. Изпълнителен член на СД на Оптела АД остават Петър Нейчев Нейчев и Петър Георгиев Стайков.