„Оптела“ АД: финансови отчети – неконсолидиран 30.09.2012 г.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори – заедно и по отделно:
Петър Нейчев Нейчев
Петър Наньов Троплев
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
Основният предмет на дейност на дружеството според дружествения устав е : Проектиране, внедряване и производство на лазерни системи, лазерни източници, системи за тяхната автоматизация, лазерни оптични елементи, материали за лазерна техника; металорежещи машини, възли и детайли, комплектовка за тях, резервни части; металолеене; високотехнологични развойни продукти и услуги; управление и реновиране на промишлени обекти, съоръжения и машини; машини за почистване на отпадни битови и промишлени води; транспортни услуги в страната и чужбина; верига от автосервизи, високотехнологични услуги по сервиза на автомобили, ремонт на двигатели, възли, агрегати, сглобяване на автомобили, тунинговане за надеждност, икономичност и екологичност, оптично тунинговане, автобояджийски услуги, лизинг на автомобили, търговия с тях и резервни части, производство на авточасти, автомобили под наем; външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги; софтуерни, финансови услуги и участия; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица; както и всички други дейности, незабранени със закон.