На 16.09.2019г. с номер на вписване 20190916131115 в Търговския регистър Неделчо Богоев Питроски беше заличен като прокурист на Тех парк Оптела АД и прокурата, като цяло.