Годишен финансов отчет на „Тех Парк Оптела“ АД за 2018 г. – одитиран

ГФО – Тук

Бележки ГФО – Тук

Годишен доклад дейност – Тук

Информация приложение 11 – Тук

ТПО – Тук

Одиторски доклад – Тук

Декларация чл. 100 – Тук

Декларация – Тук

Декларация 1 – Тук

Декларация корпоративно управление – Тук

Форма 1 – Тук

Допълнително приложение – Тук