Годишен финансов отчет на „Пловдив Тех Парк“ АД за 2019 г. – одитиран