“АУТОМОЛ” и ”ОПТЕЛА”

На 30. 10. 2013 година приключи успешно Европейски проект от Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG 051PO001-2.3.02  по Програма “Безопасен Труд” на Европейския Социален Фонд – “Европейски стандарт- автосервиз “АУТОМОЛ” гр. Пловдив”.

Със средствата по този проект беше проектирана, изпълнена и монтирана обезпрашителна камера за прдбояджийска подготовка на автомобилите. Тази инсталация занчително подобри условията на труд и повиши качеството на параметрите на работната среда. Всичко това комплексно ще се отрази върху по-прецизното и качествено изпълнение на бояджийските услуги  с марката “АУТОМОЛ” и ”ОПТЕЛА”.

1384950381988