Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Председател на „Консорциум за технологии и информатика“ ДЗЗД и член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978г., банковата система 1980-1989г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Ръководител на Проекта за МВУИЕЛ „Махатма Ганди“. Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.

Доц. д-р инж. Георги Лафчиев

Зам. ръководител на Проект МВУИЕЛ. Дългогодишен преподавател в Техническия университет по CAD/CAM системи, автор на книги и нововъведения, внедрител на сертификации в учебния процес.

Проф. д-р Ангел Гроздин

С богат опит в научно-изследователската работа, където има над 252 научно-популярни статии и книги. Ръководил е разработването на проекти за развитие на агроиндустрията в Чили, Мексико, Никарагуа, Алжир, Виетнам и Мозамбик, съвместно с научно-изследователски институти от Германия, Полша и Русия.

Адв. Димитър Гишин

Председател на УС на Клъстера за Етично Финансиране на Предприемачеството – Пловдив, България; Юридически съветник на УС на БАККОМ; Председател на УС на Е-Бизнес Клъстер. Адвокат към Пловдивската Адвокатска Колегия; Член на Съюза на Европейските Адвокати; Заклет преводач от и на английски, руски и български езици, регистриран в МВнР. Като представител на организацията на работодателите АИКБ, г-н Гишин е член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и член на Съвета за развитие на Южен Централен Район в България.

Петя Иларионова

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в „Банксервиз“ АД. Ръководител „бек офис“ в инвестиционен посредник „Популярна каса-95“ АД. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД и Председател на „Клъстер Информатика“.

Атанас Костов

Над 20 години стаж в областта на информатиката и компютърните науки. Експерт в създаването на софтуерни приложения на различни компютърни езици и технологии. Ръководител „Софтуерни проекти“ в „ИТ Академия“ АД. През годините е създал множество софтуерни и хардуерни продукти, част от които с национално значение. Притежава опит в изграждането на сървърни системи и кибербезопасност.

Инж. Георги Палешников

Управител на ИИХТ-България ЕООД, Пловдив, която е франчайзинг-партньор на Индийският Институт по Хардуерни Технологии, базиран в Бангалор – Индия. Магистър по Компютърни системи и технологии от ТУ – София, лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Участвал в създаването и управлението на две компании от IT индустрията, които са изцяло собственост на немски IT фирми (EUROS Bulgaria Ltd. и CSB-SYSTEM Bulgaria Ltd.). Бил е и гост-лектор в ИСК към УНСС през 1994-1996 и също във Факултета по икономика на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998-2001.

Инж. Николай Попов

С над 35 години опит и стаж в областта на математиката, информатиката и компютърните науки. Експерт в системното и приложното програмиране и на чип дизайн – хардуер. Младши научен сътрудник ІІІ-та степен – 1991г. (подготвя дисертация, отчислен с право на защита).

Венелин Йорданов

Магистър по икономика и право. Член на СИБ, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Тех парк Оптела“ АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в издаването на няколко книги в областта на финансите.

Весела Илиева

Образован и перспективен специалист. Член на СД на „Орфей клуб уелнес“ АД. Притежава опит в информационните технологии. Лектор на образователни семинари в областта на социалните медии.

Васка Стоянова

Експерт в областта на международните банкови разплащания и външно-търговската дейност. Преминала обучения в Англия и Холандия по програма „Ефективният Мениджър“. Преводач на обществено-политическа и икономическа литература от английски език. Директор „Обучение и развитие“ в „Тех парк Оптела“АД, член на СД. Преподавател по бизнес комуникации. Управител на ЧПК Омега.

Манали Куко

Интересува се от анимация, фотография (природа и хора), филми и пътешествия около света.

Теменужка Братанова

Макроикономист, завършил ПУ  „Паисиий Хилендарски“ , с дългогодишен стаж като експерт външна търговия в производствени компании на територията на Пловдив. Преводач с английски език. Специалист обучение и развитие в ЧПК Омега.

Димитър Вълков

Oрганизатор дейности, администрация и поддръжка, отговаря за маркетинга на страниците на КТИ АД.