Финансов отчет на “Пловдив Тех Парк” АД за ІV-то тримесечие на 2020 г.